Mise/ poslání

Posláním firmy Hlucin.net s.r.o. je budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, kterým se vždy snažíme nabídnout optimální řešení jejich potřeb. Našim klientům poskytujeme kvalitní produkty a služby, které nám umožňují trvale zvyšovat hodnotu společnosti.

Snažíme se být odpovědným zaměstnavatelem a klást důraz na týmovou spolupráci a osobní rozvoj zaměstnanců. K zaměstnancům se vždy chováme s úctou a uvědomujeme si, že spokojení, vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu.

V rámci společenské odpovědnosti podporujeme neziskové a vzdělávací aktivity v našem regionu. Vše co děláme, děláme s ohledem na životní prostředí, protože trvale udržitelný rozvoj je pro nás důležitou součástí podnikání.

Historie firmy

Firma Hlucin.net byla založena na začátku roku 2003 dvěma společníky - panem Mgr. Janem Platzkem a Ing Dušanem Porwolem. Na začátku firma sídlila na ulici Moravská 30 v Hlučíně. Nápad vznikl na základě velké poptávky po bezdrátové síti a malé nabídce na trhu. Internet byl vytvořen pro lidi, kteří už měli dost drahého a pomalého vytáčeného připojení na DSL.

V březnu roku 2003 byla založena doména www.hlucin.net a vznikla první výstavba vysílačů na ulicích Krátká a Dvořákova v Hlučíně. V červnu téhož roku byla do internetu připojena síť Hlucin.net o rychlosti 256Kb! V 9. měsíci vzniklo logo firmy a linka byla navýšena z 256Kb na 320Kb. Na konci roku 2003 bylo navázáno partnerské spojení se sítí Zavada.net a navýšena rychlost internetu na 2Mbit.

Na začátku roku 2004 bylo uvedeno do provozu první optické pojítko Ronja s kapacitou 10/10 Mbit, které spojovalo centrálu s AP na Dvořákově ulici. Dále byla rozšířena wifi síť do Darkoviček, Zábřehu, Bobrovníky a Dolní Benešov. Síť již disponovala 17 přístupovými body. V srpnu 2004 bylo založeno s.r.o. a byla připojena další obec (Kobeřice).

Rok 2005 znamenal zkvalitnění sítě a rozšíření působnosti na Jilešovice, Mokré Lazce, Háj ve Slezsku, Rohov, Strahovice.

V roce 2006 byla navýšena konektivita na 28 Mbit fulld uplex a byl přijat první zaměstnanec! Také byl vytvořen první FREE hot-spot sítě Hlucin.net, který byl určen pro návštěvníky motorestu Laguna na Štěrkovně.

V říjnu roku 2006 firma oslavila zapojení klienta s číslem 1000!!! A v prosinci téhož roku byla síť připojena na optický kabel a rychlost internetu byla navýšena na 50 Mbit.

Druhá polovina roku 2007 přinesla navýšení kapacity internetu již na 100Mbit FD a byla vytvořena optická síť páteře, kde byl uveden do provozu první gigabitový datový okruh sítě firmy Hlucin.net.

Rok 2008 byl přínosem pro firmu nejen co se týče počtu klientů (klienta s číslem 2000), příjem dalších zaměstnanců, ale zároveň i rapidním nárůstem kapacity internetu na 200Mbit a pak v prosinci 2008 až na neuvěřitelných 400Mbit FD!

V roce 2010 firma zakoupila nemovitost na adrese Moravská 1897/38a v Hlučíně, kde byla vytvořena malá kancelář a zbytek prostoru bylo určeno pro datové centrum. Zároveň také proběhla výstavba optické sítě v Dolním Benešově.

Květen 2011 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání registrovala společnost Hlucin.net, s.r.o. jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů. Firma vyvíjela vlastní platformu IPTV.

Začátkem roku 2012 byla zprovozněna nová optická 1Gbit linka mezi hlavní centrálou a OKD a společnost připojila prvního klienta na technologii FTTH (optika až do bytu). Na této technologii poskytuje firma i IPTV (což je vysílání televize po internetu).

V roce 2015 se společnost Hlucin.net stala poskytovatelem mobilních služeb! Zároveň ukončila vlastní platformu IPTV a navázali spolupráci s firmou Kuki.TV a Sledovani.TV.

Leden 2016 znamenal založení společnosti Core4Net, s.r.o., což je servisní organizace určená pro společný nákup služeb s partnery, která byla založena společně s panem Jiřím Štrohalmem (bnet-internet.cz) z Opavy. Dalším důležitým bodem tohoto roku bylo zprovoznění nového datového okruhu mezi Hlučínem a Prahou o kapacitě 10 Gbit!

Po půl ročních námluvách v květnu roku 2017 firma Hlucin.net odkoupila majoritní podíl firmy RORÝS - NET.CZ s.r.o. V tom samém roce se začala rekonstruovat budova, kde se změnila větší část datového centra na kanceláře pro jednatele společnosti, techniky a kancelář pro příjem zákazníků. Celkový počet zaměstnanců se navýšil na 6? V listopadu 2017 se přidala do společenství firem Core4Net, s.r.o. firma TKC system s.r.o. z Krnova.

V současnosti firma nabízí bezdrátové připojení nad městem Hlučín a jeho okolí až po Sudice. Tato síť je vybudována nejen pomocí technologie WiFi (rozvod optických kabelů, a vysokorychlostních rádiových spojů o kapacitě 100 Mbit až 10 Gbit).

Cílem firmy Hlucin.net je neustále přinášet inovace v oblasti internetu, rychlý a kvalitní servis a přispívat k větší spokojenosti našich klientů.

 
 
         
Hlucin.net, s.r.o.

Ceník

Služby

Informace
      
  Moravská 1897/38a      
  Hlučín, 748 01 Internet byty Internet O nás
    Internet byty + televize Televize Novinky
    Internet domy VoIP Pokrytí
  Tel : 705 707 705   Servis Časté dotazy
  E-mail : kancelar@hlucin.net     Dokumenty
        Nabídka práce
  facebook     Speedtest